THÔNG TIN SẢN PHẢM – Kiểu xả Xi-phông – Siêu tiết kiệm nước, xả 2 nút nhấn đại/tiểu (4.8L/3.0L) – Đã bao gồm đế thải nước PT-B102. Màu sắc: …