Chóa đèn chất lượng vượt trội – bền bỉ cùng thời gian, sản phẩm của thiết bị điện Liên Minh.

Mã SP: LM CĐ