bàn ủi khô di-72a (màu trắng)

/bàn ủi khô di-72a (màu trắng)