cáp sạc usb chống đột biến gn - j61n

/cáp sạc usb chống đột biến gn - j61n