hộp mcb 1 2 3 pha có nắp đậy

/hộp mcb 1 2 3 pha có nắp đậy