ổ cắm kéo dài phổ thông 2200w 4 ổ 4 công tắc đen

/ổ cắm kéo dài phổ thông 2200w 4 ổ 4 công tắc đen