ổ cắm kéo dài quay tay kiểu rulo - loại phổ thông qn20

/ổ cắm kéo dài quay tay kiểu rulo - loại phổ thông qn20