quạt gió lạnh công tắc lf-308

/quạt gió lạnh công tắc lf-308