quạt treo tường lifan te-1688

/quạt treo tường lifan te-1688