sạc di động chống trượt gn - pb1102 - 10000 mA / trí tuệ màu vàng / đầu ra kép cho apple / android

/sạc di động chống trượt gn - pb1102 - 10000 mA / trí tuệ màu vàng / đầu ra kép cho apple / android